Home  |  Inloggen  |  Contact

LAATSTE NIEUWS

Participatie-overeenkomst

Geplaatst op woensdag 03 mei 2017

Assen-Zuid en Assen Zoekt

Al eerder heb je misschien iets gehoord over de verbinding die we vanuit Assen Zoekt zoeken met andere kerken. Eén van die andere kerken is de GKV Assen-Zuid. Door hen is benoemd dat het belangrijk is om te beseffen dat wij, Assen Zoekt, mensen bereiken die zij niet (kunnen) bereiken. Daarin willen ze ons ondersteunen. Ze zien dat we recent een goed lopende Alpha-cursus hebben georganiseerd, dat er mensen via persoonlijke contacten tot geloof komen in Jezus en dat er een groeiende groep vluchtelingen is die de diensten bijwoont. Dat vraagt om veel inzet en daarbij is ondersteuning gewenst. Er is de laatste tijd toegewerkt naar een zogenaamde onderlinge participatieovereenkomst. Het bestuur is blij om nu te kunnen vertellen dat zo'n overeenkomst donderdag 6 april officieel is ondertekend namens zowel Assen Zoekt als de GKV Assen-Zuid.

Naast de meer algemene band die de CGK al heeft met de GKV (waar Assen Zuid onder valt) is onze band met Assen-Zuid nu verder omschreven. Zo willen we elkaar tot hand en voet zijn bij het brengen van het goede nieuws in Assen.