Home  |  Inloggen  |  Contact

PHILOXENIA

Een vreemde naam met een warme inhoud. Dit woord komt voort uit de Griekse woorden Philos en Xenos. Philos, dat ‘vriendschap, warmte’ en ook wel ‘gastvrijheid’ betekent. De Xenos kennen we allemaal van de winkel en staat voor ‘de vreemdeling’. Samengevat betekent het woord: vriendschap, warmte en gastvrijheid voor de vreemdeling.

Vluchtelingen
De missiegroep Philoxenia is een onderdeel van Assen Zoekt die de vluchteling in de nabije omgeving bijstaat. We zien allemaal op tv hoe de wereld verhard en oorlogen lijken toe te nemen. Mensen uit bijvoorbeeld Syrië zijn op de vlucht voor geweld, onderdrukking of terreur. Je kan je er machteloos door voelen. Ondertussen kloppen ze  aan in Nederland. En wonen ze bijna naast ons, zoals in Oranje. Hierdoor krijgen we opeens de kans om iets te doen. Want je zal hier maar komen en de taal niet spreken, het klimaat niet kennen en zoveel vreemde indrukken opdoen. Je bent onzeker en ondertussen draag je een trauma met je mee. En zelfs in ons land kan soms de verdrukking nog voortduren.

Missie
De missiegroep Philoxenia wil Gods liefde uitdelen aan de vluchteling. Dit doen we door gastvrij te zijn, maar ook door voorzichtig de opgetrokken muren helpen af te breken. Niet te veroordelen en betrouwbaar te zijn. Concreet kan dit betekenen: interesse tonen in hun leven, ook al gaat het soms met handen en voeten, of samen activiteiten ondernemen zoals voetbal kijken. Ook op organisatorisch niveau zetten we ons in. Zo overleggen we met andere kerken hoe we samen constante en stabiele ondersteuning kunnen bieden.

Philoxenia: vriendschap, warmte en gastvrijheid voor de vreemdeling.

Contactpersoon: Ina Draaijer