Home  |  Inloggen  |  Contact

PEELO

Missiegroep Pleisterplaats
Missiegroep Pleisterplaats is een groep met enthousiaste mensen die elkaar vinden in en rond Peelo. De meeste betrokkenen bij de missiegroep wonen dan ook in de wijk, maar sommigen ook iets verder.

Boven, binnen, buiten

Wij bewegen ons in drie richtingen: naar boven, naar binnen en naar buiten. Naar boven door met elkaar God te zoeken door bijvoorbeeld een bijbelstudie te doen. Wat leren we hier over Hem en wat kunnen we daarmee doen in ons dagelijkse leven? Naar binnen door met elkaar een band op te bouwen door bijvoorbeeld samen te eten. We ontmoeten elkaar om elkaars leven te vieren wanneer het goed gaat en elkaar te ondersteunen wanneer het wat moeilijker gaat. Naar buiten door met elkaar te zoeken hoe we van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de buurt om ons heen. Waar hebben de mensen om ons heen behoefte aan en hoe kunnen wij daarin voorzien?

Samenkomen
We komen elke woensdagavond bij elkaar. De ene keer voor een maaltijd en de andere keer voor een verdiepingsavond. Zo zie je elkaar regelmatig en is het makkelijker om het leven te delen, terwijl de avonden niet lang duren en het dus goed te integreren is in de rest van alle bezigheden. Op de eerste zondag van de maand hebben we een meer bijzondere ontmoeting, waarbij we de focus leggen op iets naar buiten gericht.

Contactpersoon: Ubel Kopinga