Home  |  Inloggen  |  Contact

LAATSTE NIEUWS

Artikel over Assen zoekt...

Geplaatst op dinsdag 29 mei 2012

In het kerkblad van de Protestantse Gemeente Assen is een artikel geschreven over Assen zoekt... Jessica Nauta, auteur van het artikel, is op zondag 6 mei langs geweest bij een ontmoeting van Assen zoekt...  

Op zoek naar kerkelijke vernieuwing in Assen

Jessica Nauta

Terwijl de laatste jaren allerlei traditionele kerken hun deuren moeten sluiten of worstelen met de gevolgen van de teruggang in het aantal gemeenteleden, ontstaan er tegelijk allerlei nieuwe kerkachtige gemeenschappen. In Assen hebben we sinds een aantal jaren bijvoorbeeld ‘Assen zoekt…’. Namens de redactie van het Kerkblad heb ik deelgenomen aan een bijeenkomst van deze prille gemeenschap.

Op zondag 6 mei kom ik ruim voor 11 uur aan bij het Gomaruscollege aan de Groen van Prinstererlaan. Ik word bij de voordeur verwelkomd door een mevrouw die zich ook meteen voorstelt. Eenmaal binnengekomen, word ik doorverwezen naar de koffie- en theehoek. Ik raak al snel in gesprek met een paar bezoekers en voor we het weten is het 10 over elf en gaat het programma beginnen. We zijn inmiddels met zo’n zeventig mensen, gezinnen met pubers, jongere kinderen, oudere mensen. Het is een gemixt gezelschap. Het thema van de bijeenkomst is ‘verbinding’, de centrale waarde van Assen zoekt. 

Nick en Simon en Taizé
De bijeenkomst van deze zondag is door een groepje mensen voorbereid en wordt door één van hen gepresenteerd. We luisteren naar een lied van Nick en Simon, de acties door de missiegroepen vanuit Assen zoekt worden kort gepresenteerd, er wordt gebeden, gelezen uit de bijbel (Handelingen 10: 1-47), we zingen uit Opwekking en Taizé, we luisteren naar een overweging aan de hand van de bijbeltekst en een videoclip van Nikita van Elton John. Al met al is het programma speels en afwisselend en vooral actief gericht op hoe je ‘verbinding’ met mensen en God nu praktisch vorm kunt geven. 

Actief op zoek
Mijn eerste associatie bij ‘Assen zoekt…’ was eerlijk gezegd: vaag! In de praktijk blijkt bepaald geen vage groep mensen te zijn. Met elkaar zijn ze heel actief op zoek naar gemeenschap met elkaar, met God én heel nadrukkelijk: met de omgeving. Vrij aan het begin van de bijeenkomst vertellen een paar vrouwen over de kennismakingsactie ‘Geef5’ die ze de week ervoor hebben georganiseerd. Met zo’n veertig mensen hebben ze koekjes gebakken en in de buurt uitgedeeld om zichzelf als gemeenschap voor te stellen. Ook worden we gewezen op de brodenactie. Iedere week krijgt de gemeenschap het overgebleven brood van een bakker dat vervolgens wordt verdeeld onder mensen van wie ze weten dat ze het nodig hebben zowel binnen als buiten de gemeenschap. Bij iedere actie staat het persoonlijk contact voorop. 

Echtheid
Wat verder opvalt in deze kennismaking met ‘Assen zoekt’ is het verlangen naar echtheid. Dat is te herkennen in de nadruk op actie. Deze mensen willen de waarden vanuit hun geloof in de praktijk brengen. Echtheid is ook een voorwaarde om duurzame relaties aan te gaan. Je moet je dan niet beter of vromer voordoen dan je bent. Tijdens de bijeenkomst werd iedereen voortdurend uitgenodigd zijn eigen keuzes te maken: alleen meedoen wanneer je daar prettig bij voelt en geloven wat je kunt geloven. Tegelijk hoopt men natuurlijk op de werking van Gods Geest die door ons leven kan blazen.

Kerk versie 3.0?
Assen zoekt lijkt een initiatief dat wel past in de omschrijving van de kerk 3.0 zoals dat wordt  beschreven in de ‘De kerk voor de nieuwe generatie’.Zie het artikel hieronder. Van deze gemeenschap gaan we vast nog meer horen!

Assen zoekt...
Assen zoekt… is opgezet vanuit de gedachte dat veel mensen wel ‘iets’ geloven maar niet vanzelfsprekend (meer) is dat ze bij hun zoektocht in de kerk terecht komen. Assen zoekt… start bij die zoektocht. Veel deelnemers gingen tot voor kort niet naar een kerk. Voor hen was bijvoorbeeld de Alpha-cursus  - die door diverse kerken in Assen wordt gegeven - een stap om zich te oriënteren op het christelijk geloof. Van daaruit ontstond behoefte om verder te gaan. Door de week functioneert bij Assen zoekt… een cluster met daarbinnen missiegroepen. Er zijn nu vier groepen rondom de thema’s: zorgdragen, licht brengen, verrassen en geloof delen. De missiegroepen komen een paar keer per maand bij elkaar om iets van het leven met elkaar te delen, het geloof te verdiepen en activiteiten te ondernemen die concreet hart, handen en voeten te geven aan dat geloof. Sinds kort zijn er wekelijks bijeenkomsten op zondagochtend 11 uur in het Gomaruscollege.